Reglementer (Propose)

Duerch Statutenännerung si verschidde Reglementer net méi konform.
Dës Reglementer iwwerschaffe mer an Zesummenaarbecht mam Verbandsrot.
Esou bal d’Reglementer iwwerschafft gi sinn, publizéiere mer d’Propose vun den neie Reglementer.